Castanea

Castanea je moderní dvoupodlažní rodinný dům s pultovou střechou a krytou zastřešenou terasou. Velké prosklené plochy v čelní fasádě a naopak absence oken na severní straně domu splňují nejnáročnější požadavky na energeticky úsporné bydlení. Díky tomu je fasádní provedení tohoto domu v pasivním standardu velmi snadné. Dům je možné realizovat v zrcadlově převráceném provedení.

Dispozice: 4+1
Zastavěná plocha: 99 m2
Užitná plocha: 135 m2
Výška hřebene: 6,7 m
Sklon střechy: 4 °
Orientace: SV, V, JV

Standardní vybavení obsahuje

Zemní práce vč. základů
 • zemní práce jsou kalkulovány v rostlém terénu a v absolutní rovině, sklon pozemku neuvažován
 • základové pasy provedeny z betonu C 12/15 do tvárnic ztraceného bednění, základová deska provedena z betonu C 16/20
 • hydroizolace základové desky je provedena z asfaltových modifi kovaných pasů
Obvodové stěny
 • provedeny z konstrukčních izolovaných panelů K-KONTROL® s fasádním tepelně izolačním systémem
 • celková tloušťka obvodové stěny je 245 mm, z toho tloušťka všech izolací činí 200 mm
 • vnější povrchová úprava obvodové stěny je tvořena tenkovrstvou probarvenou omítkou
 • vnitřní povrchovou úpravu tvoří sádrokartonový obklad s dvojitou malbou
Střecha
 • nosná a současně izolační část střechy je tvořena konstrukčními izolovanými panely K-KONTROL®
 • tloušťka střešní izolace je 180 mm
 • střešní krytina je provedena z betonových tašek Bramac
 • klempířské prvky střechy jsou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu
 • střešní přesahy jsou obloženy plastovými palubkami
 • vnitřní povrchovou úpravu tvoří sádrokartonový obklad s dvojitou malbou
Stropní konstrukce
 • strop je proveden z dřevěných nosníků s nosným záklopem OSB deskou tl. 22 mm
 • do stropu mezi obytnými podlažími je uložena akustická izolace tl. 75 mm
 • povrchová úprava stropu je provedena ze sádrokartonových desek na zavěšeném roštu z kovových CD profilů
Podlahové konstrukce
 • podlaha na terénu (základové desce) je izolována tepelnou izolací EPS 150 S, nosnou vrstvu tvoří betonová mazanina s vrchní vyrovnávací vrstvou
 • nosná vrstva podlahy na stropní konstrukci je provedena z dvou slepených vrstev MFP desek s celkovou tloušťkou 30 mm položených na kročejové izolaci z dřevovláknité desky STEICO tl. 15 mm
 • ve standardním vybavení jsou jako podlahové krytiny použity koberce a dlažby
Vnitřní příčky nosné/nenosné
 • vnitřní nosné a ztužující stěny jsou provedeny z konstrukčních panelů K-KONTROL®
 • nenosné vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartonových desek na kovových konstrukcích CW profilů s vnitřní akustickou izolací
 • stěny jsou opatřeny dvojitou malbou
Vytápění a ohřev vody
 • vytápění domu je zajištěno elektrickými přímotopnými tělesy
 • ohřev vody je řešen elektroakumulačním zásobníkovým ohřívačem
 • kyvná střešní okna s izolačním dvojsklem
Vnější výplně a vstupní dveře
 • plastová okna
 • venkovní parapety
 • plastové vstupní dveře
Elektrorozvody
 • elektroinstalační kabelové rozvody jsou vedeny pod povrchem stavebních konstrukcí
 • instalační přístroje – zásuvky a vypínače osvětlení v základním provedení
 • vývody pro osvětlení ze stropní konstrukce jsou ukončené svorkou, bez osazených svítidel
Obklady
 • keramické obklady v koupelně a na WC jsou provedeny do výšky 2000 mm
 • v místě pro instalaci kuchyňské linky keramické obklady kalkulovány nejsou
Zdravotechnické rozvody a zařizovací předměty
 • vodovodní rozvody jsou provedeny z PPR trubek vč. izolace vedených pod povrchem stavebních konstrukcí
 • kanalizační rozvody jsou provedeny z HT potrubí vedené pod povrchem stavebních konstrukcí
 • součástí dodávky jsou zařizovací předměty v koupelně (vana, umyvadlo, sprchový kout a WC) vč. vodovodních baterií
Interiérové dveře
 • interiérové dveře s voštinovou konstrukcí a povrchovou fólií
 • zárubně interiérových dveří jsou obložkové ve stejném dekoru jako dveře
 • dveře jsou osazeny jednobodovým kováním vč. klik

V kalkulaci není zahrnuto

 • přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektřina, telefon…)
 • jakékoliv venkovní úpravy terénu, chodníky, oplocení
 • hromosvod
 • komínové těleso
 • střešní vikýře namísto střešních oken
 • svítidla, datové kabely, zvonek, alarm
 • řízené větrání
 • kuchyňská linka a kuchyňské spotřebiče