Populus

Malý rodinný dům Populus je určen pro pohodlný život dvou až tříčlenné rodiny. Velmi jednoduchá nosná konstrukce zaručuje vysoce efektivní využití investičních prostředků. Vazníková konstrukce sedlové střechy nabízí velký úložný prostor nad izolovanou stropní konstrukcí. Při návrhu domu byly zohledněny požadavky urbanistů pro tradiční venkovskou zástavbu, což samozřejmě nevylučuje možnost jeho realizace v městských oblastech. Dům je možné realizovat v zrcadlově převráceném provedení.

Dispozice: 3 + kk
Zastavěná plocha: 94 m2
Užitná plocha: 78 m2
Výška hřebene: 6,1 m
Sklon střechy: 35 °
Orientace: V, S, Z

Standardní vybavení obsahuje

Zemní práce vč. základů
 • zemní práce jsou kalkulovány v rostlém terénu a v absolutní rovině, sklon pozemku neuvažován
 • základové pasy provedeny z betonu C 12/15 do tvárnic ztraceného bednění, základová deska provedena z betonu C 16/20
 • hydroizolace základové desky je provedena z asfaltových modifi kovaných pasů
Obvodové stěny
 • provedeny z konstrukčních izolovaných panelů K-KONTROL® s fasádním tepelně izolačním systémem
 • celková tloušťka obvodové stěny je 245 mm, z toho tloušťka všech izolací činí 200 mm
 • vnější povrchová úprava obvodové stěny je tvořena tenkovrstvou probarvenou omítkou
 • vnitřní povrchovou úpravu tvoří sádrokartonový obklad s dvojitou malbou
Střecha
 • nosná a současně izolační část střechy je tvořena konstrukčními izolovanými panely K-KONTROL®
 • tloušťka střešní izolace je 180 mm
 • střešní krytina je provedena z betonových tašek Bramac
 • klempířské prvky střechy jsou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu
 • střešní přesahy jsou obloženy plastovými palubkami
 • vnitřní povrchovou úpravu tvoří sádrokartonový obklad s dvojitou malbou
Stropní konstrukce
 • strop je proveden z dřevěných nosníků s nosným záklopem OSB deskou tl. 22 mm
 • do stropu mezi obytnými podlažími je uložena akustická izolace tl. 75 mm
 • povrchová úprava stropu je provedena ze sádrokartonových desek na zavěšeném roštu z kovových CD profilů
Podlahové konstrukce
 • podlaha na terénu (základové desce) je izolována tepelnou izolací EPS 150 S, nosnou vrstvu tvoří betonová mazanina s vrchní vyrovnávací vrstvou
 • nosná vrstva podlahy na stropní konstrukci je provedena z dvou slepených vrstev MFP desek s celkovou tloušťkou 30 mm položených na kročejové izolaci z dřevovláknité desky STEICO tl. 15 mm
 • ve standardním vybavení jsou jako podlahové krytiny použity koberce a dlažby
Vnitřní příčky nosné/nenosné
 • vnitřní nosné a ztužující stěny jsou provedeny z konstrukčních panelů K-KONTROL®
 • nenosné vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartonových desek na kovových konstrukcích CW profilů s vnitřní akustickou izolací
 • stěny jsou opatřeny dvojitou malbou
Vytápění a ohřev vody
 • vytápění domu je zajištěno elektrickými přímotopnými tělesy
 • ohřev vody je řešen elektroakumulačním zásobníkovým ohřívačem
 • kyvná střešní okna s izolačním dvojsklem
Vnější výplně a vstupní dveře
 • plastová okna
 • venkovní parapety
 • plastové vstupní dveře
Elektrorozvody
 • elektroinstalační kabelové rozvody jsou vedeny pod povrchem stavebních konstrukcí
 • instalační přístroje – zásuvky a vypínače osvětlení v základním provedení
 • vývody pro osvětlení ze stropní konstrukce jsou ukončené svorkou, bez osazených svítidel
Obklady
 • keramické obklady v koupelně a na WC jsou provedeny do výšky 2000 mm
 • v místě pro instalaci kuchyňské linky keramické obklady kalkulovány nejsou
Zdravotechnické rozvody a zařizovací předměty
 • vodovodní rozvody jsou provedeny z PPR trubek vč. izolace vedených pod povrchem stavebních konstrukcí
 • kanalizační rozvody jsou provedeny z HT potrubí vedené pod povrchem stavebních konstrukcí
 • součástí dodávky jsou zařizovací předměty v koupelně (vana, umyvadlo, sprchový kout a WC) vč. vodovodních baterií
Interiérové dveře
 • interiérové dveře s voštinovou konstrukcí a povrchovou fólií
 • zárubně interiérových dveří jsou obložkové ve stejném dekoru jako dveře
 • dveře jsou osazeny jednobodovým kováním vč. klik

V kalkulaci není zahrnuto

 • přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektřina, telefon…)
 • jakékoliv venkovní úpravy terénu, chodníky, oplocení
 • hromosvod
 • komínové těleso
 • střešní vikýře namísto střešních oken
 • svítidla, datové kabely, zvonek, alarm
 • řízené větrání
 • kuchyňská linka a kuchyňské spotřebiče